Lắp giàn phơi BA SAO cho gđ chị THỦY tại tp BẮC NINH

Lắp giàn phơi BA SAO cho gđ chị THỦY tại tp BẮC NINH