Lắp giàn phơi BA SAO cho gđ chị VÂN tại tp THÁI NGUYÊN

Lắp giàn phơi ba sao cho gđ chị VÂN tại tp THÁI NGUYÊN