Lắp giàn phơi cho gđ chị THỦY tại tp BẮC NINH

Lắp giàn phơi cho gđ chị THỦY tại tp BẮC NINH