lắp giàn phơi BA SAO cho gđ anh MINH

lắp giàn phơi BA SAO cho gđ anh MINH  số nhà 89 NGUYỄN VĂN CỪ - LONG BIÊN -HÀ NỘI )