LẮP giàn phơi thông minh cho gđ chị HỒNG

LẮP giàn phơi thông minh cho gđ chị HỒNG tại khu biệt thự bình minh tp THANH HÓA