Lắp giàn phơi và lươi an toàn cho gđ anh Tuấn

Lắp giàn phơi ba sao và lươi an toàn cho gđ anh Tuấn tại chung cư hanico 6   tầng 31.01  ​( LÊ VĂN LƯƠNG )