Lắp giàn phơi CHO gđ anh BẢY

Lắp giàn phơi CHO gđ anh BẢY tại NGHỆ AN